Over Gezond Advies & Implementatie

De drijvende kracht achter Gezond Advies is Sarah Pos. Na haar studie psychologie werkt zij sinds het jaar 2000 in het veld van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De laatste jaren heeft zij haar kennis en expertise ook verplaatst naar de zorg. Na allerlei functies bekleed te hebben binnen het NIGZ en CBO, variërend van onderzoeker, adviseur en manager, heeft zij de keuze gemaakt om Gezond Advies & Implementatie op te richten. ,,Gezondheid is een zeer groot goed voor bijna alle mensen. Toch wordt er vanuit de overheid weinig gedaan aan het verbeteren van de gezondheid van mensen en het voorkomen dat mensen ziek worden. Het meeste geld gaat naar de curatieve zorg. Juist gezondheidsbevordering en preventie zijn van groot belang. Mensen hebben hiervoor vaardigheden nodig en een sociale en fysieke omgeving waarin gezond gedrag wordt gestimuleerd. In het veld van gezondheidsbevordering en preventie is duidelijk behoefte aan ondersteuning. Vooral sinds het wegvallen van een aantal grote organisaties."  

,,Gezondheid is meer dan gezond eten en bewegen. Het gaat ook om mentale weerbaarheid, vitaliteit, eigen regie. Kortom, het is een onderwerp dat veel mensen dagelijks bezighoudt. Toch is er ook een grote groep mensen, voor wie andere zorgen prevaleren. Bijvoorbeeld financiële zorgen, of zorgen rondom de opvoeding van de kinderen. Belangrijke drijfveer in mijn werk is altijd geweest om ook deze mensen te bereiken. Maar al te vaak moet je bij hen eerst andere problemen oplossen om te komen tot een gezondere leefstijl. Een mooie methode die hierop aansluit is bijvoorbeeld de Goed Gevoel Stoel.'' ,,Mijn visie sluit perfect aan op de nieuwe definitie van gezondheid: ,,Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven."

'Gezondheid is meer dan gezond eten en bewegen. Het gaat ook om mentale weerbaarheid, vitaliteit, eigen regie.'

Klanten & Partners