Interventies & Methodieken

Om de gezondheid van mensen te verbeteren, kun je op diverse onderdelen interveniëren. Gedrag, kennis, vaardigheden, leefomgeving, sociale omgeving. Het grootste resultaat wordt bereikt wanneer een interventie of methodiek zich op alle onderdelen van gezondheidsgedrag richt. Gezond Advies wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van interventies die écht het verschil maken en die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Onderstaand een aantal voorbeelden.

'Er zijn manieren om net zoals een stoel stevig op je poten te staan.'

Goed Gevoel Stoel

‘Goed Gevoel Stoel’ is een groepsmethodiek waarbij met maatschappelijk kwetsbare mensen in een aantal bijeenkomsten gewerkt wordt aan mentale vitaliteit en draagkracht. De naam van deze uit België afkomstige methode is ontleend aan het feit dat ook met een echte stoel als geheugensteun wordt gewerkt. Een stoel met poten in vier verschillende kleuren. Achter elke poot van de stoel zit een idee waarmee gewerkt gaat worden.  

Zoals een stoel alleen blijft staan op vier stevige poten, zo kan iemand alleen werken aan de eigen mentale gezondheid en weerbaarheid als de vier elementen op orde zijn.

VTVIn2Action

Momenteel werkt Gezond Advies samen met het RIVM, Tranzo en BOJAN Advies aan de ontwikkeling van een serious game voor gemeenten: VTVIn2Action. Deze interventie bestaat uit twee onafhankelijk van elkaar ontwikkelde spellen die gericht zijn op het bevorderen van de volksgezondheid. De VTV-game van het RIVM richt zich op de maatschappelijke keuzes voor de toekomst en maakt daarbij gebruik van vier normatieve perspectieven op volksgezondheid en zorg: Op ten top gezond, Iedereen doet mee, Gezonde welvaart en Heft in eigen handen. 

Het onderdeel In2Action (ontwikkeld door Tranzo/CBO) richt zich op het bevorderen van het integraal samenwerken van lokale partners bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Door beide spellen op elkaar aan te laten sluiten ontstaat er een interactieve spelsimulatie die de bekendheid en het gebruik van kennis vergroot en samenwerking vergemakkelijkt.